Informace pro přijaté uchazeče

01

Jak si vytvořit přístup do Bakalářů?


Škola provozuje aplikaci Bakaláři s informacemi o aktuálním rozvrhu hodin, o klasifikaci a docházce na vyučování, o domácích úkolech, apod... Její nedílnou součástí je nástroj Komens, prostřednictvím kterého můžete bezpečně komunikovat s třídním učitelem, učiteli jednotlivých předmětů či ředitelem školy.

Žáci

Od třídních učitelů žáci dostanou na prvních třídnických hodinách lísteček s přístupovými údaji do Office365. Tyto údaje použijí pro přístup do žákovské školní pošty (adresa typu uzivatel@student.voskh.cz). S touto poštou se pracuje pomocí aplikace Outlook (můžete spustit přímo aplikační ikonou z webových stránek školy nebo https://outlook.office.com).
Stejně jako rodiče, pak prostřednictvím odkazu z přihlašovací stránky Bakalářů a zadáním své žákovské poštovní adresy, si nechají poslat informace k nastavení přístupového hesla do Bakalářů.
Pozor: První heslo z lístečku od třídního tedy NENÍ heslo do Bakalářů, ale do počítačů ve škole, Office365 (Outlook, Teams) a EDU server.

Rodiče

Pro první přihlášení rodiče do Bakalářů klikněte na tento odkaz. Do zobrazeného textového pole zadejte rodičovský mail, který jste sdělili škole (na přihlášce ke studiu či prostřednictvím třídního učitele). Po odkliknutí tlačítka "Pokračovat" se dále řiďte pokyny, které budou zobrazené. Na uvedený mail přijdou rodičovské přihlašovací údaje do Bakalářů. 

Pro efektivní práci s aplikací Bakaláři doporučujeme nahrát si do mobilních telefonů s operačním systémem iOS (iPhone) či Android mobilní aplikaci.

02

Musím udělit souhlas se zpracováním osobních údajů?

Existují dvě skupiny osobních údajů žáka, které škola zpracovává.
První skupina jsou osobní údaje, ke kterým máme oprávněný zájem z důvodu zpracování povinné školní agendy. Pro zpracování těchto údajů od Vás nepotřebujeme souhlas.
Druhou skupinu tvoří osobní údaje, které zpracováváme pro potřebu propagace školy a informování o jejích aktivitách, případně z pořadatelských důvodů školních akcí. K této kategorii osobních údajů potřebujeme Váš souhlas.

Před nástupem do školy je nutné, aby se zákonný zástupce i žák seznámili se souhlasem se zpracováním osobních údajů a udělili k němu elektronický souhlas prostřednictvím Bakalářů. Pro tuto akci je nutné si nejdříve aktivovat přístup do Bakalářů (viz bod 1).

03

Jak zaplatit Adaptační kurz?

Adaptační kurz je potřeba zaplatit převodem na účet školy 9332840277/0100 nebo v hotovosti v kanceláři školy nejpozději do 31. 7. 2023. Při bezhotovstní platbě zadejte jako variabilní symbol evidenční číslo žáka (EVČ), které je uvedené mezi osobními údaji na kartě žáka v Bakalářích a je ve tvaru 37923xxx (viz níže označeno na obrázku). Přihlašte se tedy nejprve do Bakalářů (viz bod 1).


04

Jak si zařídit kartu ISIC?

Naše škola vydává svým studentům mezinárodní studentský průkaz ISIC. Tento průkaz je především identifikačním dokladem, který potvrzuje studium na škole, ale rovněž funguje jako mezinárodně uznávaný doklad studenta, akceptovaný ve 130 zemích světa (včetně všech členských zemí EU), a také jako průkaz využitelný pro zhruba 2.000 různých slev a výhod v ČR. ISIC je také neocenitelnou pomůckou při cestování – v zahraničí bude ISIC uznán na více než sto dvaceti pěti tisících místech.

Co přináší ISIC vydaný přes naši školu?

  • nahrazuje čipovou kartu do jídelny, na vstup do školy či ke kopírovacím službám
  • je oficiálním průkazem studenta naší školy

05

Jak zajistit ubytování studentů na DM?

Všem žákům školy, kteří mají složité vlakové a autobusové spojení do školy, nabízíme ubytování v našem Domově mládeže. Budova se nachází v centru Kutné Hory. Cesta do školy žákům trvá přibližně deset minut. V přízemí budovy provozujeme jídelnu s kuchyní, kde se ubytovaní žáci celodenně stravují. Ve stejném podlaží se nachází i studovna s posilovnou a místnost pro stolní tenis. V prvním a druhém patře jsou žáci ubytováni.

06

Jak si objednat stravování ve školní jídelně?

Ve stejné budově jako Domov mládeže se nachází i Školní jídelna. Ta připravuje obědy nejen ubytovaným, ale i dojíždějícím či místním žákům. Od pondělí do čtvrtka nabízí výběr ze dvou jídel. V pátek je oběd bez výběru.

07

Proč je pro rodiče dobré být členy spolku přátel kutnohorské průmyslovky (SRPŠ)?

Spolek přátel kutnohorské průmyslovky je dobrovolným spolkem rodičů, zákonných zástupců dětí a občanů, který se spolu se školou podílí na koordinaci výchovného působení školy a rodiny. Je nepolitickým a nenáboženským spolkem, který hájí zájmy dětí a mládeže. Při prosazování výchovně-vzdělávacích cílů může spolek jednat s orgány státní samosprávy a státní správy a dalšími společenskými institucemi.

Pro zajištění koordinace výchovně-vzdělávací práce školy, rodiny a dalších institucí spolek:

  • podává návrhy a podněty řediteli školy ke koncepci výchovně-vzdělávací soustavy
  • spolupracuje s orgány státní správy a samosprávy ve školství
  • seznamuje vedení školy se stížnostmi rodičů
  • vyjadřuje se k výchovně-vzdělávacím problémům žáků a jejich řešení
  • přispívá škole materiálními a finančními prostředky pro zlepšování podmínek výchovně vzdělávací činnosti
  • zajišťuje přednáškové a poradenské činnosti – preventivní program (drogy, právo atd.)
  • podporuje a rozvíjí sportovní, kulturní a společenské akce
08

Kde může student během studia získat pegagogicko - psychologickou pomoc?

Školní poradenské pracoviště je jedním z pilířů přímé pedagogicko-psychologické poradenské služby žákům a jejich zákonným zástupcům. Na škole ho představuje školní metodik prevence, výchovný poradce a školní psycholog. Poskytování služeb je pro žáky i jejich zákonné zástupce bezplatné. Některé služby jsou poskytovány pouze na žádost žáka či jeho zákonného zástupce nebo na základě žádosti jiných zařízení.

09

Jaké mám zajistit povinné učebnice?

10

Jaké povinné pomůcky vyžaduje výuka předmětů odborné praxe?

V průběhu 1. a 2. ročníku absolvují žáci oboru Elektrotechnika předmět Konstrukční cvičení. Každý žák musí přinést finanční zálohu na krytí materiálu, který během cvičení spotřebuje.
Pro výuku v dílnách školy (platí pro oba obory) je nutné zajistit pracovní oděv a obuv.

11

Kde se dozvím, jaké kroužky jsou žákům nabízené?

12

Jakou kalkulačku si pořídit, aby byla použitelná i později u maturitní zkoušky?

13

Jak je to s výukou anglického jazyka?

Vyučování cizích jazyků je v současnosti jednou z priorit výchovně vzdělávacího procesu. Pro žáky technických oborů jím je jednoznačně jazyk anglický. Angličtina je vyučována celé čtyři roky a nabízena je žákům i jako maturitní předmět.

Kontakt


Vyšší odborná škola,
Střední průmyslová škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky
Masarykova 197, Kutná Hora, 28401, Česká republika

E-mail: info@voskh.cz
Elektronická podatelna: vomkh@kr-s.cz
Telefon: +420 327 588 811
Datová schránka: 8nmxism
IČ: 61924059
REDIZO: 600 007 286
Číslo účtu: 9332840277/0100

    

Prohlášení o přístupnosti těchto stránek
Zásady zpracování osobních údajů

Partneři školy

Kontakt


Vyšší odborná škola,
Střední průmyslová škola a
Jazyková škola
s právem státní jazykové zkoušky
Masarykova 197, Kutná Hora, 28401, Česká republika

E-mail: info@voskh.cz
E-podatelna: vomkh@kr-s.cz
Telefon: +420 327 588 811
Datová schránka: 8nmxism
IČ: 61924059
REDIZO: 600 007 286
Číslo účtu: 9332840277/0100

    

 

Partneři školy

© 2023 VOŠ, SPŠ a JŠ Kutná Hora
All Rights Reserved
Designed by Martin Procházka