Image
Image

Integrovaný regionální operační program

SPŠ Kutná Hora - modernizace dílen

Program: Integrovaný regionální operační program
Reg. číslo: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_050/0002504
Celkové náklady projektu: 19 316 093 Kč
Doba realizace projektu: 15. 9. 2017 – 16. 12. 2018

Hlavním cílem projektu je zkvalitnění podmínek pro vzdělávání žáků modernizací dílen a odborných laboratoří, které bude vést ke zlepšení kvality vzdělávání žáků v klíčových kompetencích a k lepšímu uplatnění absolventů na trhu práce. Dalším cílem je zvýšení zájmu žáků základních škol o technické vzdělání tím, že v části modernizovaných dílen bude kroužek elektroniky pro žáky základních škol. Předposledním cílem je vybudování bezbariérovosti rekonstruovaných prostor a tím podpoření sociální inkluze. Posledním cílem projektu je vytvoření pracovišť, která budou splňovat ergonomická kritéria pro práci a zároveň budou efektivně využitelná pro výuku moderních technologií.

Stavební část projektu zahrnuje rekonstrukci podlah, plastová okna, částečně nové elektrické rozvody a osvětlení. Zajištění bezbariérovosti rekonstruovaných prostor bude realizováno vybudováním bezbariérového WC, nerovné podlahy v chodbách dílen budou nahrazeny rovnými litými podlahami. Do všech zrekonstruovaných dílen a laboratoří pak bude zajištěn bezbariérový přístup. Projekt předpokládá na základě potřeb školy a požadavků zaměstnavatelů vytvoření nových laboratoří a dílen vybavených moderní technikou a novým nábytkem, které bude vést ke zkvalitnění výuky a tím k lepšímu uplatnění absolventů na trhu práce. Zahrnuje laboratoře: konstrukční projekt, mechatroniku a robotiku, inteligentní dům a dílny: konstrukční montáž a výroba tištěných spojů. Vybavení stávajících dílen a laboratoří novou technikou a nábytkem: laboratoř mikroprocesorové techniky a dílny: ruční obrábění, zámečnická dílna. Dovybavení novou technikou v automatizačních laboratořích L6,L7. Dalším problémem, který projekt řeší je předělání nevzhledného venkovního prostoru na odpočinkovou zónu pro žáky. Venkovní prostor bude osázen podle návrhu zahradní architektky a bude zde postavena zastřešená pergola s posezením.

Žáci ve zmodernizovaných prostorách budou moci realizovat konstrukci navržených zařízení od počítačového návrhu, přes vyleptání a osazení tištěného spoje, až po finální úpravu krytu přístroje. Pořízení nového vybavení povede ke zkvalitnění výuky automatizační techniky především v oblasti řízení tzv. Inteligentních budov s využitím prostředků informačních technologií. Nové vybavení umožní vzdálený přístup, žáci mohou vytvářet a editovat své programy také z domova. Zajímavou funkcí je také vizualizace inteligentní místnosti pomocí libovolného webového prohlížeče. Žáci tak budou vtaženi do dynamicky se rozvíjejícího světa Inteligentních budov. V rámci předmětu mechatronika budou využívány nové komponenty pro pneumatiku a elektro pneumatiku, které nahradí současné dosluhující nebo nefunkční. Komponenty tvoří ucelené výukové sady, díky kterým lze realizovat široký rozsah úloh. Robotický systém je mobilní robot určený pro výukové účely, který by měl posloužit žákům jako studijní pomůcka v oblastech, kde se informatika propojuje s reálným světem (kybernetika, robotika, automatické řízení, měřící technika apod.). Kombinovaná plastová stavebnicová sada stavebnicových systémů s elektrické pohony a senzory a možností programování umožňuje tvořit neuvěřitelné, vzrušující a podnětné robotické vynálezy. Žáci tak mají opravdu řadu možností sestavení různých aplikací. Tyto výukové systémy dají nový rozměr výuce nejen v předmětu mechatronika, ale i automatizační technika, mikroprocesorová technika a elektronika. Cílem projektu v laboratoři mikroprocesorové techniky je vytvoření pracovišť, která budou splňovat ergonomická kritéria pro práci a zároveň budou efektivně využitelná pro výuku moderních technologií v předmětech mikroprocesorová technika, operační systémy a počítačové sítě.

Image

Kontakt


Vyšší odborná škola,
Střední průmyslová škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky
Masarykova 197, Kutná Hora, 28401, Česká republika

E-mail: info@voskh.cz
Elektronická podatelna: vomkh@kr-s.cz
Telefon: +420 327 588 811
Datová schránka: 8nmxism
IČ: 61924059
REDIZO: 600 007 286
Číslo účtu: 9332840277/0100

    

Prohlášení o přístupnosti těchto stránek
Zásady zpracování osobních údajů

Partneři školy

Kontakt


Vyšší odborná škola,
Střední průmyslová škola a
Jazyková škola
s právem státní jazykové zkoušky
Masarykova 197, Kutná Hora, 28401, Česká republika

E-mail: info@voskh.cz
E-podatelna: vomkh@kr-s.cz
Telefon: +420 327 588 811
Datová schránka: 8nmxism
IČ: 61924059
REDIZO: 600 007 286
Číslo účtu: 9332840277/0100

    

 

Partneři školy

© 2023 VOŠ, SPŠ a JŠ Kutná Hora
All Rights Reserved
Designed by Martin Procházka