Image

Stravování a ubytování

Ve vlastních prostorách na adrese Komenského náměstí 67 provozuje škola Školní jídelnu a Domov mládeže. Tento objekt se nachází v centru města a je od hlavní budovy školy vzdálen cca. 1 km. 

Školní jídelna zajišťuje stravování pro žáky, zaměstnance školy a důchodce, kteří byli před odchodem do penze zaměstnanci školy. V rámci své hospodářské činnosti nabízí i obědy cizím strávníkům (detaily komerčního stravování najdete zde).

Provoz ŠJ se řídí vyhláškou č.107/2005 Sb. o školním stravování ve znění posledních předpisů a hygienickými předpisy dle vyhlášky č.137/2004 Sb. o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných.

Od pondělí do čtvrtka nabízí výběr ze dvou jídel a v pátek je oběd bez výběru.

Pro žáky ubytované na domově mládeže zajišťuje celodenní stravování, tj. snídani, oběd i večeři.

 • Strávníkům je podáváno jedno jídlo denně. Ve dnech pondělí - čtvrtek jsou v nabídce dvě menu, v pátek pouze jedno. Strávník si sám objednává vybrané menu prostřednictvím internetové aplikace, případně terminálem v jídelně.
 • Studenti ubytovaní na Domově mládeže mají zajištěno celodenní stravování (snídani, oběd a večeři).
 • Výdej obědů je od pondělí do pátku od 11:30 – 14:00 hodin pomocí identifikačního čipu nebo ISIC karty. Ve výjimečných případech je provoz jídelny časově upraven dle provozu školy.
 • Jídla jsou podávána výhradně ve školní jídelně.
 • Dozor ve školní jídelně a přilehlých prostorách zajišťují vychovatelé z Domova mládeže.
 • Pokud strávník provede neoprávněné odebrání stravy, bude mu vypočtena úhrada stravy v plné výši (včetně režie).
 • Je zakázáno vynášet kuchyňské nádobí a vybavení školní jídelny mimo prostor školní jídelny.
 • Student má nárok na oběd v ceně stravného pouze v případě, že je přítomen ve výuce. Pokud je nemocný, má nárok na oběd pouze 1.den nemoci. Další dny v době nemoci při neodhlášení oběda je účtován oběd za cenu stanovenou pro cizí strávníky (stravné + režie). Po dobu plánované nepřítomnosti ve škole (výlet, studium v zahraničí a jiné) je povinen si obědy odhlásit. Pokud tak neučiní, doplatí částku do plné výše ceny oběda (stravné + režie).
 • Zaměstnanec a důchodce má nárok na oběd v ceně stravného a se sníženou sazbou o příspěvek FKSP. Pokud je nemocný, má nárok na oběd se sníženou sazbou 1.den nemoci. Po dobu nemoci, dovolené, služební cesty je povinen si odhlásit oběd. Pokud tak neučiní, doplatí částku do plné výše ceny oběda (stravné + režie).

Kontakt
Komenského náměstí 67, 284 01 Kutná Hora, tel.:  601 381 784, email: jidelna@voskh.cz
Vedoucí jídelny: Šárka Horvátová, tel.: 601 381 784, email: horvatova@voskh.cz

Domov mládeže zajišťuje ubytování studentům školy, kteří mají špatné vlakové a autobusové spojení nebo pochází ze vzdálených míst. V rámci své hospodářské činnosti nabízí i komerční ubytování pro skupiny deseti a více osob (detaily komerčního ubytování najdete zde).

Organizační provoz DM se řídí platným Ubytovacím řádem, který je přílohou Školního řádu.

Ubytování je ve dvojlůžkových a trojlůžkových pokojích na buňkách. V jedné buňce jsou dva až tři pokoje se společným sociálním zařízením, které obsahuje sprchy, umyvadla a WC. V současné době je ubytovací kapacita 92 lůžek. V budově je učebna, posilovna, místnost na stolní tenis a stolní fotbálek, kuchyňky vybavené sporáky, mikrovlnnými troubami, varnými konvicemi a lednicemi. Ubytovaným poskytujeme ložní prádlo. 

 • Studenti se na DM hlásí dobrovolně a dobrovolně se podřizují Ubytovacímu řádu.
 • Ubytovací řád stanovuje pravidla chování a jednání žáků v zájmu ochrany oprávněných práv ubytovaných, respektuje pedagogické principy, zdravotní předpisy a zásady ochrany majetku.
 • Provoz DM je nepřetržitý od neděle 18:00 hod. do pátku 15:30 hod.
 • Režim dne
  6:45budíček
  6:45 - 7:30osobní hygiena
  6:50 - 7:45snídaně
  7:45odchod do školy
  11:30 - 14:00výdej oběda
  14:00 - 17:45osobní volno (mimo studentů na odpoledním vyučování)
  17:45 - 18:30výdej večeře
  19:00 - 21:00studijní klid
  21:00 - 21:45příprava na večerku
  22:00večerka
  22:00 - 6:45noční klid
 • Aktivity pro volný čas - stolní fotbálek, stolní tenis, knihovna, posilovna, sportovní permanentky, kroužek vaření, volnočasové aktivity DDM, doučování, kulturní akce, sportovní akce

Kontakt
Komenského náměstí 67, 284 01 Kutná Hora, tel.:  601 566 656, email: dm@voskh.cz
Vedoucí vychovatel: Bc. Václav Horák, tel.: 601 566 656, email: horak@voskh.cz

Kontakt


Vyšší odborná škola,
Střední průmyslová škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky
Masarykova 197, Kutná Hora, 28401, Česká republika

E-mail: info@voskh.cz
Elektronická podatelna: vomkh@kr-s.cz
Telefon: +420 327 588 811
Datová schránka: 8nmxism
IČ: 61924059
REDIZO: 600 007 286
Číslo účtu: 9332840277/0100

    

Prohlášení o přístupnosti těchto stránek
Zásady zpracování osobních údajů

Partneři školy

Kontakt


Vyšší odborná škola,
Střední průmyslová škola a
Jazyková škola
s právem státní jazykové zkoušky
Masarykova 197, Kutná Hora, 28401, Česká republika

E-mail: info@voskh.cz
E-podatelna: vomkh@kr-s.cz
Telefon: +420 327 588 811
Datová schránka: 8nmxism
IČ: 61924059
REDIZO: 600 007 286
Číslo účtu: 9332840277/0100

    

 

Partneři školy

© 2023 VOŠ, SPŠ a JŠ Kutná Hora
All Rights Reserved
Designed by Martin Procházka