Image

Přijímací řízení

Jednotná přijímací zkouška je povinnou součástí prvního kola přijímacího řízení obou nabízených maturitních oborů. Tato zkouška má oporu v zákoně č. 561/2004 Sb., O předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (tzv. Školský zákon).

Uchazeč má možnost podat v prvním a ve druhém kole přihlášky až do tří oborů vzdělání

Podat přihlášky lze

 1. plně elektronickou formou s ověřením zákonného zástupce prostřednictvím identity občana
 2. v listinné podobě s podporou elektronického systému
 3. v listinné podobě na tiskopisu

Po vyhodnocení výsledků přijímacích zkoušek na základě jejich prioritizace bude systém přiřazovat uchazeče ke konkrétním oborům do konkrétních škol.
Principy druhého kola přijímacího řízení jsou nastaveny podobně jako v prvním kole.
Termín podání přihlášky do prvního kola je od 1. 2. 2024 do 20. 2. 2024.
Termíny zkoušek 12. 4. 2024 (1. řádný termín) a 15. 4. 2024 (2. řádný termín), více informací na webu Cermatu.

Zdroje informací

Tiskopis přihlášky a jiné formuláře

Důležité změny

 • Potvrzení od lékaře je jako samostatná příloha přihlášky (nepotvrzuje se tedy v přihlášce). POZOR, na potvrzení od lékaře musí být správný kód oboru/oborů vzdělání!
 • Určení priority jednotlivých škol:
  • Na první místo v přihlášce uvedete nejvíce žádaný obor vzdělání ve vybrané škole.
  • Na druhé místo uvedete obor, kam má být vaše dítě přijato, když se nedostane do oboru na prvním místě.
  • Na třetí místo uvedete obor, kam má být vaše dítě přijato, pokud se nedostane ani do prvního ani do druhého oboru.
 • Pokud je již podána přihláška do oborů s talentovou zkouškou k 30. listopadu 2023, doplníte do pořadí dle priority i tyto obory vzdělání.

Kontakt


Vyšší odborná škola,
Střední průmyslová škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky
Masarykova 197, Kutná Hora, 28401, Česká republika

E-mail: info@voskh.cz
Elektronická podatelna: vomkh@kr-s.cz
Telefon: +420 327 588 811
Datová schránka: 8nmxism
IČ: 61924059
REDIZO: 600 007 286
Číslo účtu: 9332840277/0100

    

Prohlášení o přístupnosti těchto stránek
Zásady zpracování osobních údajů

Partneři školy

Kontakt


Vyšší odborná škola,
Střední průmyslová škola a
Jazyková škola
s právem státní jazykové zkoušky
Masarykova 197, Kutná Hora, 28401, Česká republika

E-mail: info@voskh.cz
E-podatelna: vomkh@kr-s.cz
Telefon: +420 327 588 811
Datová schránka: 8nmxism
IČ: 61924059
REDIZO: 600 007 286
Číslo účtu: 9332840277/0100

    

 

Partneři školy

© 2023 VOŠ, SPŠ a JŠ Kutná Hora
All Rights Reserved
Designed by Martin Procházka