Informace pro přijaté uchazeče

01

Jak si vytvořit přístup do Bakalářů?

Aktivace přístupu rodiče
Pro přístup do Bakalářů si musí nejprve zákonný zástupce vyžádat své přístupové údaje. Tato akce je on-line kliknutím na odkaz z přihlašovací stránky Bakalářů. Po zadání emailové adresy uvedené na přihlášce ke studiu na ní přijde email s pokyny pro nastavení hesla. Každý z rodičů má právo mít svůj vlastní přístup. V případě ztráty hesla se postupuje stejným způsobem. Pro změnu emailové adresy či přidání kontaktu na druhého zákonného zástupce kontaktujte třídního učitele. V případě problémů s přihlášením kontaktujte správce systému na prochazka@voskh.cz.

Aktivace přístupu žáka
Nejdříve na první třídnické hodině (v září) dostanou žáci od třídních učitelů přístupové údaje do Office365 s vlastní emailovou adresou přístupnou z https://outlook.office.com
Kliknutím na odkaz z přihlašovací stránky Bakalářů jim na uvedenou adresu přijde email s pokyny pro nastavení přístupového hesla.
POZOR: Heslo od třídního učitele tedy NENÍ přímo heslo do Bakalářů, ale jen do emailu, prostřednictvím kterého si Bakaláře teprve nastaví!

Pro efektivní práci s aplikací Bakaláři doporučujeme nahrát si do mobilních telefonů s operačním systémem iOS (iPhone) či Android mobilní aplikaci.

02

Musím udělit souhlas se zpracováním osobních údajů?

Existují dvě skupiny osobních údajů žáka, které škola zpracovává.
První skupina jsou osobní údaje, ke kterým máme oprávněný zájem z důvodu zpracování povinné školní agendy. Pro zpracování těchto údajů od Vás nepotřebujeme souhlas.
Druhou skupinu tvoří osobní údaje, které zpracováváme pro potřebu propagace školy a informování o jejích aktivitách, případně z pořadatelských důvodů školních akcí. K této kategorii osobních údajů potřebujeme Váš souhlas.

Před nástupem do školy je nutné, aby se zákonný zástupce i žák seznámili se souhlasem se zpracováním osobních údajů a udělili k němu elektronický souhlas prostřednictvím Bakalářů. K této akci budete digitálně vyzváni.

04

Jak si zařídit kartu ISIC?

Pro naše studenty je mezinárodní studentský průkaz ISIC dokladem o studiu.
Formulář žádosti předají studentům třídní učitelé. Vyplňte ho a odevzdejte v sekretariátu školy, případně prostřednictvím třídního učitele. Současně je potřeba odeslat na adresu info@voskh.cz portrétní fotografií studenta v rozlišení 300 DPI.

Tento průkaz je především identifikačním dokladem, který potvrzuje studium na škole, ale rovněž funguje jako mezinárodně uznávaný doklad studenta, akceptovaný ve 130 zemích světa (včetně všech členských zemí EU), a také jako průkaz využitelný pro zhruba 2.000 různých slev a výhod v ČR. ISIC je také neocenitelnou pomůckou při cestování – v zahraničí bude ISIC uznán na více než sto dvaceti pěti tisících místech.

Co přináší ISIC vydaný přes naši školu?

  • nahrazuje čipovou kartu pro vstup do školy, do jídelny, knihovny a ke kopírovacím službám

  • je oficiálním průkazem studenta naší školy

05

Jak zajistit ubytování studentů na DM?

Všem žákům školy, kteří mají složité vlakové a autobusové spojení do školy, nabízíme ubytování v našem Domově mládeže. Budova se nachází v centru Kutné Hory. Cesta do školy žákům trvá přibližně deset minut. V přízemí budovy provozujeme jídelnu s kuchyní, kde se ubytovaní žáci celodenně stravují. Ve stejném podlaží se nachází i studovna s posilovnou a místnost pro stolní tenis. V prvním a druhém patře jsou žáci ubytováni.

06

Jak si objednat stravování ve školní jídelně?

Ve stejné budově jako Domov mládeže se nachází i Školní jídelna. Ta připravuje obědy nejen ubytovaným, ale i dojíždějícím či místním žákům. Od pondělí do čtvrtka nabízí výběr ze dvou jídel. V pátek je oběd bez výběru.

07

Proč je pro rodiče dobré být členy spolku přátel kutnohorské průmyslovky?

Spolek přátel kutnohorské průmyslovky je dobrovolným spolkem rodičů, zákonných zástupců dětí a občanů, který se spolu se školou podílí na koordinaci výchovného působení školy a rodiny. Je nepolitickým a nenáboženským spolkem, který hájí zájmy dětí a mládeže. Při prosazování výchovně-vzdělávacích cílů může spolek jednat s orgány státní samosprávy a státní správy a dalšími společenskými institucemi.

Pro zajištění koordinace výchovně-vzdělávací práce školy, rodiny a dalších institucí spolek:

  • podává návrhy a podněty řediteli školy ke koncepci výchovně-vzdělávací soustavy
  • spolupracuje s orgány státní správy a samosprávy ve školství
  • seznamuje vedení školy se stížnostmi rodičů
  • vyjadřuje se k výchovně-vzdělávacím problémům žáků a jejich řešení
  • přispívá škole materiálními a finančními prostředky pro zlepšování podmínek výchovně vzdělávací činnosti
  • zajišťuje přednáškové a poradenské činnosti – preventivní program (drogy, právo atd.)
  • podporuje a rozvíjí sportovní, kulturní a společenské akce
08

Kde může student během studia získat pegagogicko - psychologickou pomoc?

Školní poradenské pracoviště je jedním z pilířů přímé pedagogicko-psychologické poradenské služby žákům a jejich zákonným zástupcům. Na škole ho představuje školní metodik prevence, výchovný poradce a školní psycholog. Poskytování služeb je pro žáky i jejich zákonné zástupce bezplatné. Některé služby jsou poskytovány pouze na žádost žáka či jeho zákonného zástupce nebo na základě žádosti jiných zařízení.

09

Jaké mám zajistit povinné učebnice?

10

Jakou kalkulačku si pořídit, aby byla použitelná i později u maturitní zkoušky?

11

Kde se dozvím, jaké kroužky jsou žákům nabízené?

12

Jak je to s výukou anglického jazyka?

Vyučování cizích jazyků je v současnosti jednou z priorit výchovně vzdělávacího procesu. Pro žáky technických oborů jím je jednoznačně jazyk anglický. Angličtina je vyučována celé čtyři roky a nabízena je žákům i jako maturitní předmět. Na oboru Informační technologie se vyučuje i druhý cizí jazyk (v nabídce je NEJ, SPA a RUJ).

Kontakt


Vyšší odborná škola,
Střední průmyslová škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky
Masarykova 197, Kutná Hora, 28401, Česká republika

E-mail: info@voskh.cz
Elektronická podatelna: vomkh@kr-s.cz
Telefon: +420 327 588 811
Datová schránka: 8nmxism
IČ: 61924059
REDIZO: 600 007 286
Číslo účtu: 9332840277/0100

    

Prohlášení o přístupnosti těchto stránek
Zásady zpracování osobních údajů

Partneři školy

Kontakt


Vyšší odborná škola,
Střední průmyslová škola a
Jazyková škola
s právem státní jazykové zkoušky
Masarykova 197, Kutná Hora, 28401, Česká republika

E-mail: info@voskh.cz
E-podatelna: vomkh@kr-s.cz
Telefon: +420 327 588 811
Datová schránka: 8nmxism
IČ: 61924059
REDIZO: 600 007 286
Číslo účtu: 9332840277/0100

    

 

Partneři školy

© 2023 VOŠ, SPŠ a JŠ Kutná Hora
All Rights Reserved
Designed by Martin Procházka